Universitetskurser

Historia

 

Linköpings universitet

Historia A1, social, politisk och ekonomisk-historisk inriktning (30 hp)

Historia 2 (30 hp)

Historia 3 (30 hp)

Historia 4, avancerad kurs: Teori och metod (7,5 hp)

Historia 4, avancerad kurs: Fördjupningskurs (7,5 hp)

Lokalhistoria (15 hp)

Svensk och nordisk vikingatid och medeltid i ett europeiskt perspektiv (15 hp)

 

Mittuniversitetet

Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350 (7,5 hp)

Historia GR (A), Sveriges senmedeltid, ca 1300-1500 (7,5 hp)

Historia GR (A), Släktforskning – en introduktion (7,5 hp)

Historia GR (A), Släktforskning – fortsättningskurs (7,5 hp)

 

Övrigt

 

Karlstads universitet

Ekonomi för journalister (7,5 hp)

 

Linköpings universitet

Att arbeta med historiska arkiv (15 hp)

Att arbeta med historiska arkiv, fördjupningskurs (15 hp) – pågående

Statsvetenskap 1: Introduktion till politikstudiet (3 hp)

Statsvetenskap 1: Det svenska politiska systemet (7,5 hp)

 

Linnéuniversitetet

Internet, Medier på Datornät (4,5 hp)

 

Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruket och samhället – distanskurs i agrarhistoria (7,5 hp)

 

Uppsala universitet

Medeltidsstudier: Moment 2 (7,5 hp)

Runkunskap (7,5 hp)

Proudly powered by WordPress and Sweet Tech Theme