Bibliografi

Böcker

Norrköpings gatunamn, Klingsbergs Förlag, Norrköping 2014

Norrköpings gatunamn. Supplement till första upplagan, Klingsbergs Förlag, Norrköping 2016

Norrköpings gatunamn, andra utökade och reviderade upplagan, Klingsbergs Förlag, Norrköping 2016

Norrköpings kvartersnamn, Klingsbergs Förlag, Norrköping 2018

Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia, Klingsbergs Förlag, Norrköping 2021

Norrköpings gatunamn, tredje utökade och reviderade upplagan, Klingsbergs Förlag, Norrköping 2021

 

Artiklar

”Kristensson (från Hästveda)”, i Svenska Släktkalendern 2012, Stockholm 2011

”Från fiskeby till textilstad”, i Släkthistoria Nr 4/2014

”Gator och kvarter i Röda stan”, i Holger Thell (red.), Röda stan Norrköping 1918-2018, Norrköping 2018

”God vän med ryssar, sa bryggaren i Norrköping”, i Från Gästrikland 2020. Järnkoll, släktband, mikrohistoria, Gävle 2020

”Rüdolf”, i Svenska Släktkalendern 2020, Stockholm 2020

Stadshistoriska krönikor (Folkbladet 2018-)

 

Opublicerat

Ristade namn. Personnamn och släktförhållanden på runinskrifterna i Östergötland, arbete i kursen ”Runkunskap”, Uppsala universitet 1995

Bel Cantokören i Norrköping. De första tio åren 1987-1997, körhistorik, Bel Cantokören 1997

Vid Kvarnamåla gästgivargård. Bemanning och utbildningsnivå vid Kronobergs regemente inför Gustav III:s ryska krig 1788-1790, c-uppsats i historia, Linköpings universitet 1999

Kvartersnamnen i Norrköping, arbete i kursen ”Att arbeta med historiska arkiv”, Linköpings universitet 2018

Proudly powered by WordPress and Sweet Tech Theme