Bibliografi

Böcker

Norrköpings gatunamn, Norrköping 2014

Norrköpings gatunamn. Supplement till första upplagan, Norrköping 2016

Norrköpings gatunamn, andra utökade och reviderade upplagan, Norrköping 2016

Artiklar

”Kristensson (från Hästveda)”, i Svenska Släktkalendern 2012, Stockholm 2011

”Från fiskeby till textilstad”, i Släkthistoria Nr 4/2014

”Gator och kvarter i Röda stan”, i Holger Thell (red.), Röda stan Norrköping 1918-2018, Norrköping 2018

Stadshistoriska krönikor (Folkbladet 2018-)

Opublicerat

Ristade namn. Personnamn och släktförhållanden på runinskrifterna i Östergötland, arbete i kursen ”Runkunskap”, Uppsala universitet 1995

Bel Cantokören i Norrköping. De första tio åren 1987-1997, körhistorik, Bel Cantokören 1997

Vid Kvarnamåla gästgivargård. Bemanning och utbildningsnivå vid Kronobergs regemente inför Gustav III:s ryska krig 1788-1790, c-uppsats i historia, Linköpings universitet 1999

Kvartersnamnen i Norrköping, arbete i kursen ”Att arbeta med historiska arkiv”, Linköpings universitet 2018

Proudly powered by WordPress and Sweet Tech Theme